གཞོན་ལྷན་སྤྱི་ཁྱབ་དབུས་རྒྱུན་སྐབས་བརྒྱད་པ། ༡༩༩༢ ནས་ ༡༩༩༥ བར།

 

 

གཞོན་ལྷན་སྤྱི་ཁྱབ་དབུས་རྒྱུན་སྐབས་བརྒྱད་པ། ༡༩༩༢ ནས་ ༡༩༩༥ བར།

ཚོགས་གཙོ།

ཚེ་དབང་ཕུན་ཚོགས།

༡༩༩༢-༡༩༩༥

ཚོགས་གཞོན།

ཀརྨ་བསམ་གཏན།

༡༩༩༢-༡༩༩༥

དྲུང་ཆེ།

རྣམ་རྒྱལ་ཤསྟྲི།

༡༩༩༢-༡༩༩༣

བློ་བཟང་སྙན་གྲགས།

༡༩༩༣-༡༩༩༥

ཟུང་དྲུང་།

བློ་བཟང་སྙན་གྲགས།

༡༩༩༢-༡༩༩༣

བུ་ཆུང་ཀེ་ཚེ་རིང་།

༡༩༩༣-༡༩༩༥

རིག་གཞུང་འགན་འཛིན།

སྟོབས་རྒྱལ།

༡༩༩༢-༡༩༩༥

ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས།

༡༩༩༢-༡༩༩༥

དྲིལ་བསྒྲགས་འགན་འཛིན།

དབྱངས་ཅན་སྒྲོལ་དཀར།

༡༩༩༢-༡༩༩༥

བློ་བཟང་སེང་གེ།

༡༩༩༢-༡༩༩༤

མཐུན་འབྲེལ་འགན་འཛིན།

བུ་ཆུང་ཀེ་ཚེ་རིང་།

༡༩༩༢-༡༩༩༣

ཐུབ་བསྟན་དབང་རྒྱལ།

༡༩༩༢-༡༩༩༥

༡༠

དཔལ་འབྱོར་འགན་འཛིན།

ཚེ་དབང་བསྟན་འཛིན།

༡༩༩༢-༡༩༩༥

Back To Top