གཞོན་ལྷན་སྤྱི་ཁྱབ་དབུས་རྒྱུན་སྐབས་བཞི་པ། ༡༩༨༠ནས་༡༩༨༣བར།

 

 

གཞོན་ལྷན་སྤྱི་ཁྱབ་དབུས་རྒྱུན་སྐབས་བཞི་པ། ༡༩༨༠ ནས་ ༡༩༨༣ བར།

ཚོགས་གཙོ།

བློ་བཟང་སྦྱིན་པ།

༡༩༨༠-༡༩༨༣

ཚོགས་གཞོན།

འཇམ་དབྱངས་ནོར་བུ།

༡༩༨༠-༡༩༨༣

དྲུང་ཆེ།

འཇམ་དཔལ་ཆོས་བཟང་།

༡༩༨༠-༡༩༨༣

ཟུང་དྲུང་།

བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་།

༡༩༨༠-༡༩༨༣

དྲིལ་བསྒྲགས་འགན་འཛིན།

བློ་བཟང་ཆོས་འཕེལ།

༡༩༨༠-༡༩༨༡

ཟུར་ཁང་ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ།

༡༩༨༠-༡༩༨༣

ཚེ་དབང་དཔལ་འབྱོར།

༡༩༨༡-༡༩༨༣

མཐུན་འབྲེལ་འགན་འཛིན།

ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ།

༡༩༨༠-༡༩༨༣

སེང་གེ་རབ་བརྟན།

༡༩༨༢-༡༩༨༣

༡༠

སྤྱི་ཞབས་འགན་འཛིན།

དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ།

༡༩༨༠-༡༩༨༣

Back To Top