གཞོན་ལྷན་སྤྱི་ཁྱབ་དབུས་རྒྱུན་སྐབས་དང་པོ། ༡༩༧༠ ནས་ ༡༩༧༤ བར།

གཞོན་ལྷན་སྤྱི་ཁྱབ་དབུས་རྒྱུན་སྐབས་དང་པོ། ༡༩༧༠ ནས་ ༡༩༧༤ བར།

 

ཨང་།

  ལས་གནས།

 

མཚན།

ལས་རྒྱུན་ལོ་དུས།

 ཚོགས་གཙོ།

 

བཀྲས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་དགེ་བྱེད།

༡༩༧༠-༡༩༧༤

 

ཚོགས་གཞོན།

 

མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ།

༡༩༧༠-༡༩༧༣

 

ཨ་མ་རྗེ་བཙུན་པདྨ།

༡༩༧༠-༡༩༧༤

 དྲུང་ཆེ།

 

བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ།

༡༩༧༠-༡༩༧༤

 

དྲུང་ཆེའི་ལས་རོགས།

 

བཀྲས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ།

༡༩༧༠-༡༩༧༤

 

རྒྱ་རི་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན།

༡༩༧༠-༡༩༧༤

 དངུལ་གཉེར།

 

འཇམ་དབྱངས་ནོར་བུ།

༡༩༧༠-༡༩༧༤

Back To Top