གཞོན་ལྷན་སྤྱི་ཁྱབ་དབུས་རྒྱུན་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པ། ༢༠༠༧ ནས་ ༢༠༡༠ བར།

 

 

 

གཞོན་ལྷན་སྤྱི་ཁྱབ་དབུས་རྒྱུན་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པ། ༢༠༠༧ ནས་ ༢༠༡༠ བར།

ཚོགས་གཙོ།

ཚེ་དབང་རིག་འཛིན།

༢༠༠༧-༢༠༡༠

ཚོགས་གཞོན།

དོན་གྲུབ་རྡོ་རྗེ།

༢༠༠༧-༢༠༡༠

དྲུང་ཆེ།

སྤོ་ཆུང་ཚང་དོན་གྲུབ་ལྷ་དར།

༢༠༠༧-༢༠༡༠

ཟུང་དྲུང་།

བསྟན་འཛིན་ནོར་བཟང་།

༢༠༠༧-༢༠༡༠

སྒྲིག་འཛུགས་འགན་འཛིན།

བསྟན་འཛིན་དབྱངས་འཛོམས།

༢༠༠༧-༢༠༡༠

རིག་གཞུང་འགན་འཛིན།

ལྷག་པ་ཚེ་རིང་།

༢༠༠༧-༢༠༡༠

དྲིལ་བསྒྲགས་འགན་འཛིན།

ཚུལ་ཁྲིམས་རྡོ་རྗེ།

༢༠༠༧-༢༠༡༠

ཕྱི་འབྲེལ་འགན་འཛིན།

སྤེན་པ་ཚེ་རིང་།

༢༠༠༧-༢༠༡༠

མཐུན་འབྲེལ་འགན་འཛིན།

དཀོན་མཆོག་ཡར་འཕེལ།

༢༠༠༧-༢༠༡༠

༡༠

བསྟན་འཛིན་དབྱངས་སྒྲོན།

༢༠༠༧-༢༠༡༠

Back To Top