གཞོན་ལྷན་སྤྱི་ཁྱབ་དབུས་རྒྱུན་སྐབས་དགུ་པ། ༡༩༩༥ ནས་ ༡༩༩༨ བར།

 

 •  

  གཞོན་ལྷན་སྤྱི་ཁྱབ་དབུས་རྒྱུན་སྐབས་དགུ་པ། ༡༩༩༥ ནས་ ༡༩༩༨ བར།

  ཚོགས་གཙོ།

  ཚེ་བརྟན་ནོར་བུ།

   

  ༡༩༩༥-༡༩༩༨

  ཚོགས་གཞོན།

  ཀརྨ་ཡེ་ཤེས།

   

  ༡༩༩༥-༡༩༩༨

  དྲུང་ཆེ།

  དབྱངས་ཅན་སྒྲོལ་དཀར།

   

  ༡༩༩༥-༡༩༩༨

  ཟུང་དྲུང་།

  པདྨ་ལྷུན་གྲུབ།

   

  ༡༩༩༥-༡༩༩༨

  སྒྲིག་འཛུགས་འགན་འཛིན།

  འཇམ་དབྱངས་རྡོ་རྗེ།

   

  ༡༩༩༥-༡༩༩༨

  རིག་གཞུང་འགན་འཛིན།

  ཆོས་འཕེལ་ཐུབ་བསྟན།

   

  ༡༩༩༥-༡༩༩༧

  དྲིལ་བསྒྲགས་འགན་འཛིན།

  ཚེ་དབང་དཔལ་འབྱོར།

   

  ༡༩༩༦-༡༩༩༨

  ཕྱི་འབྲེལ་འགན་འཛིན།

  ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག།

   

  ༡༩༩༥-༡༩༩༨

  མཐུན་འབྲེལ་འགན་འཛིན།

  དངོས་གྲུབ་རྒྱལ་མཚན།

   

  ༡༩༩༥-༡༩༩༧

  ༡༠

  ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས།

   

  ༡༩༩༧-༡༩༩༨

  ༡༡

  དཔལ་འབྱོར་འགན་འཛིན།

  བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས།

   

  ༡༩༩༥-༡༩༩༨

  ༡༢

  བསྟན་འཛིན་མཆོག་ལྷ་འཕྲིན་ལས།

   

  ༡༩༩༧-༡༩༩༨

Back To Top