གཞོན་ལྷན་སྤྱི་ཁྱབ་དབུས་རྒྱུན་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པ། ༢༠༠༤ ནས་ ༢༠༠༧ བར།

 

 

གཞོན་ལྷན་སྤྱི་ཁྱབ་དབུས་རྒྱུན་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པ། ༢༠༠༤ ནས་ ༢༠༠༧ བར།

ཚོགས་གཙོ།

སྒོ་དྲུག་སྐལ་བཟང་ཕུན་ཚོགས།

༢༠༠༤-༢༠༠༧

ཚོགས་གཞོན།

བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས།

༢༠༠༤-༢༠༠༧

དྲུང་ཆེ།

ཆུ་ནང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྡོ་རྗེ།

༢༠༠༤-༢༠༠༧

ཟུང་དྲུང་།

དགའ་གདོང་འཇིགས་མེད་འཕྲིན་ལས།

༢༠༠༤-༢༠༠༧

སྒྲིག་འཛུགས་འགན་འཛིན།

པདྨ་དབྱངས་ཅན།

༢༠༠༤-༢༠༠༧

དྲིལ་བསྒྲགས་འགན་འཛིན།

དོན་གྲུབ་རྡོ་རྗེ།

༢༠༠༤-༢༠༠༧

ཕྱི་འབྲེལ་འགན་འཛིན།

ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་ཆོས་འཕེལ།

༢༠༠༤-༢༠༠༧

མཐུན་འབྲེལ་འགན་འཛིན།

ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ།

༢༠༠༤-༢༠༠༧

དཔལ་འབྱོར་འགན་འཛིན།

ཉི་མ་དབང་མོ།

༢༠༠༤-༢༠༠༧

Back To Top