གཞོན་ལྷན་སྤྱི་ཁྱབ་དབུས་རྒྱུན་སྐབས་དྲུག་པ། ༡༩༨༦ ནས་ ༡༩༨༩ བར།

 

 

གཞོན་ལྷན་སྤྱི་ཁྱབ་དབུས་རྒྱུན་སྐབས་དྲུག་པ། ༡༩༨༦ ནས་ ༡༩༨༩ བར།

ཚོགས་གཙོ།

ལྷ་བཟང་ཚེ་རིང་།

༡༩༨༦-༡༩༨༩

ཚོགས་གཞོན།

ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ།

༡༩༨༨-༡༩༨༩

དྲུང་ཆེ།

བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ།

༡༩༨༦-༡༩༨༩

ཟུང་དྲུང་།

ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ།

༡༩༨༦-༡༩༨༩

བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས།

༡༩༨༦-༡༩༨༩

རིག་གཞུང་འགན་འཛིན།

བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས།

༡༩༨༦-༡༩༨༩

དྲིལ་བསྒྲགས་འགན་འཛིན།

རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ།

༡༩༨༦-༡༩༨༩

མཐུན་འབྲེལ་འགན་འཛིན།

ཡེ་ཤེས་ཆོས་གྲགས།

༡༩༨༦-༡༩༨༩

དཔལ་འབྱོར་འགན་འཛིན།

བློ་གྲོས་བཟང་པོ།

༡༩༨༦-༡༩༨༩

༡༠

སྤྱི་ཞབས་འགན་འཛིན།

ཀརྨ་ཆོས་སྐྱིད།

༡༩༨༦-༡༩༨༩

Back To Top