གཞོན་ལྷན་སྤྱི་ཁྱབ་དབུས་རྒྱུན་སྐབས་གསུམ་པ། ༡༩༧༧ ནས་ ༡༩༨༠ བར།

 

གཞོན་ལྷན་སྤྱི་ཁྱབ་དབུས་རྒྱུན་སྐབས་གསུམ་པ། ༡༩༧༧ ནས་ ༡༩༨༠ བར།

 

ཚོགས་གཙོ།

 

བློ་བཟང་སྦྱིན་པ།

༡༩༧༧-༡༩༨༠

ཚོགས་གཞོན།

 

བློ་བཟང་ཆོས་འཕེལ།

༡༩༧༧-༡༩༨༠

དྲུང་ཆེ།

 

འཕྲིན་ལས་འོད་ཟེར།

༡༩༧༧-༡༩༨༠

ཟུང་དྲུང་།

 

བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་།

༡༩༧༧-༡༩༨༠

སྒྲིག་འཛུགས་འགན་འཛིན།

 

ཟུར་ཁང་ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ།

༡༩༧༧-༡༩༨༠

མཐུན་འབྲེལ་འགན་འཛིན།

 

ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ།

 

༡༩༧༧-༡༩༨༠

བསྟན་འཛིན་འཆི་མེད།

 

༡༩༧༧-༡༩༨༠

དངུལ་གཉེར།

 

དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་།

༡༩༧༧-༡༩༨༠

Back To Top