གཞོན་ལྷན་སྤྱི་ཁྱབ་དབུས་རྒྱུན་སྐབས་གཉིས་པ། ༡༩༧༤ ནས་ ༡༩༧༧ བར།

 

གཞོན་ལྷན་སྤྱི་ཁྱབ་དབུས་རྒྱུན་སྐབས་གཉིས་པ། ༡༩༧༤ ནས་ ༡༩༧༧ བར།

 

ཚོགས་གཙོ།

མངའ་རིས་རིན་པོ་ཆེ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ།

༡༩༧༤-༡༩༧༦

ཚོགས་གཞོན།

རྒྱ་རི་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན།

༡༩༧༤-༡༩༧༦

ཚོགས་གཙོ།

༡༩༧༦-༡༩༧༧

དྲུང་ཆེ།

ཡེ་ཤེས་འགྱུར་མེད།

 

༡༩༧༤-༡༩༧༥

བཀྲ་ཤིས་དབང་འདུད།

 

༡༩༧༤-༡༩༧༧

ཟུང་དྲུང་།

བསྟན་པ་ཚེ་རིང་།

༡༩༧༤-༡༩༧༦

དངུལ་གཉེར།

༡༩༧༦-༡༩༧༧

ཟུང་དྲུང་།

བཀྲས་ཁང་རྣམ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ།

༡༩༧༤-༡༩༧༧

སྒྲིག་འཛུགས་འགན་འཛིན།

འཇམ་དབྱངས་ནོར་བུ།

༡༩༧༤-༡༩༧༧

རིག་གཞུང་འགན་འཛིན།

བསམ་འཁར་བསྟན་པ་ཆོས་འཕེལ།

༡༩༧༤-༡༩༧༦

མཐུན་འབྲེལ་འགན་འཛིན།

༡༩༧༦-༡༩༧༧

མཐུན་འབྲེལ་འགན་འཛིན།

ཀུན་བཟང་དཔལ་འབྱོར།

 

༡༩༧༤-༡༩༧༦

༡༠

ལྷ་བཟང་ཚེ་རིང་།

 

༡༩༧༤-༡༩༧༧

༡༡

དངུལ་གཉེར།

བློ་བཟང་དབང་ཕྱུག

༡༩༧༥-༡༩༧༦

ཚོགས་གཞོན།

༡༩༧༦-༡༩༧༧

༡༢

དབུས་རྒྱུན།

པདྨ་ཆོས་འབྱོར།

༡༩༧༥-༡༩༧༦

 

Back To Top