དེ་ཡང་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོའི་ཟླ་བ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༡༠ ནས་རིམ་པས་བོད་ས་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་ས་བྱི་ཞི་རྒོལ་ག...

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ཟླ་བ་༣ཚེས་༡༠ཉིན་དེ་བཞིན་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ལོར་བོད་ས་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་ས་བྱི་ཞི་རྒོལ་...