•  gensec
  •  

གཞོན་ལྷན་སྤྱི་ཁྱབ་དབུས་རྒྱུན་ལས་ཁང་གི་སྒྲིག་འཛུགས་འགན་འཛིན་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་དང་དྲིལ་...

  •  gensec
  •  

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་བ་ ༡ ཚེས་ ༢༦ རྒྱ་གར་དམངས་གཙོའི་ཉིན་མོ་དང་བསྟུན་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་གནས་...

  •  gensec
  •  

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་བ་ ༢ ཚེས་ ༥ ཉིན་བོད་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ལྔའི་སྐུ་ཚབ་ལྷན་ཚོགས...