དེ་རིང་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཕྱི་ཚེས་ ༧ ཉིན་མོར་བཞུགས་སྒར་རྡ་སར་ས་གནས་གཞོན་ནུའི་གོ་སྒྲི...

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་བ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་སྤྱི་ཁྱབ་དབུས་རྒྱུན་ལས་ཁང་གི་ད...

བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་༧ཀུན་གཟིགས་༧པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཆེད་དུ་རྐང་འཁོར་སྐོར་སྐྱ...

  •  gensec
  •  

སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་ཚོགས་གཞོན་རྟ་མགྲིན་སྲིད་གཅོད་ལག...