སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་བ་ ༡༡ ཚེས་ ༥ ཉིན་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་གཞོན་པ་རྒྱ་གར་ལ་འཚམས་གཟིགས་སུ་འབྱོར་ཡོད་པའི་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་དབུ་ཁྲིད་ཚོར་བོད་དོན་ཐོག་འགན་ཁུར་གླེང་སློང་གིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་འབོད་སྐུལ་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་དགོས་པའི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་ཡོད་པ་རེད།

PR-5Nov2015