སྐབས་བཅོ་ལྔ་པ། ༢༠༡༣ – ༢༠༡༦
1. ཚོགས་གཙོ། བསྟན་འཛིན་འཇིགས་མེད།
2. ཚོགས་གཞོན། རྟ་མགྲིན་སྲི་གཅོད།
3. དྲུང་ཆེ། བཀྲིས་ལམ་བཟང།
4. ཟུང་དྲུང་། ངག་དབང་བློ་བཟང།
5. སྒྲིག་འཛུགས་འགན་འཛིན། ཉི་མ་ཆོས་འཛོམས།
6. རིག་གཞུང་འགན་འཛིན། བཀྲིས་དོན་གྲུབ།
7. དཔལ་འབྱོར་འགན་འཛིན། བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག
8. ཕྱི་འབྲེལ་འགན་འཛིན། ཚེ་དབང་སྒྲོལ་མ།
9. སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་འགན་འཛིན། ཡེ་ཤེས་བསྟན་འཛིན།